Schenken

Een schenker kan voldoende geïnformeerd zijn en op grond daarvan spontaan tot een schenking komen, al of niet met een aangegeven bestemming. Niet zelden is alsnog persoonlijk overleg gewenst. Dit overleg kan plaatsvinden op initiatief van de schenker of op initiatief van de Stichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand blijk heeft gegeven van bijzondere interesse in bepaalde projecten.

Periodiek schenken

De periodieke schenking bij een notariƫle akte of onderhandse akte is onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u over vermogen beschikt waarvan u een deel kunt missen, kan deze vorm fiscaal zeer voordelig zijn.

Belastingvoordeel

Sinds januari 2012 is de Geefwet in werking getreden, waardoor u nog voordeliger kunt schenken. De genoemde stimulans laat toe om het totaal van uw schenkingen aan culturele doelen met een maximum van € 5.000,- te verhogen met 25%, zodat u bijvoorbeeld voor € 1.000,- nu € 1.250,- mag aftrekken, en voor het maximum van € 5.000,- mag u € 6.250,- aftrekken. Hoe hoger uw belastingtarief, hoe meer u van de belasting terugkrijgt. Dit kan oplopen tot 60%.

Ook boven de genoemde grens van € 5.000,- is er zeer belangrijk belastingvoordeel te behalen, dat niet tot 60%, maar wel tot 50% kan oplopen, door aftrek van uw belastbare som. Bij gewone schenkingen gelden voor de aftrekbaarheid de bekende grenzen van ten minste en ten hoogste 1% en 11% van uw belastbare som.