Nalaten en legateren

U kunt Stichting Vrienden van Bronlaak opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat de stichting na overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of een onroerend goed ontvangt.

Ook kunt u ons tot (mede-) erfgenaam benoemen. Vrienden van Bronlaak ontvangt dan (een deel van) uw nalatenschap. Met bijzondere toewijding verzorgt Stichting Vrienden van Bronlaak doel en motief van erfstellingen en legaten

Wanneer de intenties van de erflater niet omschreven en ook anderszins niet bij ons bekend zijn, komen de gelden ten goede aan het basiskapitaal, zodat met de vruchten daarvan alle aandachtsgebieden van de Stichting Vrienden van Bronlaak gesteund kunnen worden.

Met het oog op de schenkbelasting en erfbelasting (voorheen schenkingsrecht en successierecht) profiteren de schenkers en de Stichting Vrienden van Bronlaak van een algehele vrijstelling voor ANBI-stichtingen.

De Stichting Vrienden van Bronlaak is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor u is het voordeel dat uw schenking aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De Stichting Vrienden van Bronlaak heeft als voordeel dat zij volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Voor de stichting is het dus niet nodig om schenkbelasting te betalen over ontvangen giften en erfenissen.

Geefwet

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Meest opvallende fiscale maatregel is de invoering van een vermeerderaar op giften aan ANBI instellingen. De overheid wil daarmee de giften stimuleren voor een periode van vijf jaar.