Gerealiseerde projecten

2007

Nieuwbouw Orthopedagogisch Kinderdagcentrum Heimdal

Heimdal biedt zorg aan kinderen met een verstandelijke en/of meervoudigehandicap. Liever spreken wij over kinderen met een bijzondere vraag.
Het ge-earmarkte geld van de Vrienden van Heimdal is besteed aan Heimdal en aan de Gouw.

Schenking woon/werk gebied 2e stichting ( Ard Lea )

Het woon/werkgebied is overgedragen (geschonken) aan Stichting Bronlaak-Heimdal.
Op verzoek van de Stichting Bronlaak-Heimdal is de 2e Stichting overgedragen aan Stichting Steunfonds Bronlaak-Heimdal.
Tegenwoordig is Ard Lea een onderdeel van Bronlaak (Deseizoenen)