Activiteiten

2013

Met Ons Dorpscafé willen we op de eerste plaats een ontmoetingsplek scheppen.

Een ontmoetingsplek waar de bewoners van Bronlaak naartoe kunnen gaan om elkaar te ontmoeten of om er even uit te zijn en een plek waar je ontspanning kunt vinden.

Op de tweede plaats willen wij dat Ons Dorpscafé de plaats zal worden waar ook ouders, familieleden en andere bezoekers zich welkom zullen weten.

Daarnaast zullen er allerlei activiteiten gaan plaatsvinden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld samen naar een voetbalwedstrijd kijken, een dansavondje, een muziekoptreden, een avond met een verteller en een liederentafel.

Bij grotere activiteiten zoals o.a. een filmavond of een optreden door een groter gezelschap zal de Zonnekamer betrokken worden en krijgt Ons Dorpscafé de rol van foyer waar de mensen tussendoor terecht kunnen voor een drankje.

Wij willen laten zien dat de Bronlaakgemeenschap zich graag gastvrij opstelt en hopen daarmee een omgekeerde integratie bereiken.

2012

In 2012 heeft de Stichting Vrienden van Bronlaak  voor ruim € 108.000 uitgegeven,

€ 15.000 werd besteed t.b.v. juridische ondersteuning van gezamenlijke ouderverenigingen i.v.m. de verwikkelingen omtrent het faillissement van Zonnehuizen.
€ 53.000  is besteed aan diverse projecten voor Bronlaak. o.a. vrije tijd, carnaval, sport en cultuur, duo fiets, bank stilte plek, tuinhuis 2e stichting en gedichten route.
De uitgaven voor projecten buiten Bronlaak bedroegen € 25.000: