Aanvraag indienen

Medewerkers en bewoners van Bronlaak kunnen een aanvraag bij de Vrienden van Bronlaak indienen.

Toetsing criteria aanvragen financiƫle ondersteuning van projecten:

Aanvragen moeten:

Aan toekenning van de aanvraag kunnen voorwaarden worden verbonden op het gebied van:

Kosten die deel uitmaken van de reguliere exploitatie worden niet in de toekenning van de aanvraag opgenomen.

Een aanvraag wordt twee maanden na indiening als ingetrokken beschouwd als niet wordt voldaan aan deze toetsingscriteria. Dit geldt ook in het geval voorwaarden worden verbonden aan de toekenning van de aanvraag. De termijn van twee maanden gaat lopen vanaf de datum van de desbetreffende schriftelijke mededeling.

Voldoet je aanvraag aan de gestelde voorwaarden? Dien dan je aanvraag in bij Mat Arts. Stuur een email naar vriendenvanbronlaak@gmail.com.

Zodra de aanvraag binnen is ontvang je een bevestiging. Je aanvraag wordt besproken tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering van De Vrienden. Mogelijk wordt verzocht de aanvraag toe te lichten.